Zásady ochrany osobných údajov

Prečo moje údaje zbierate?

Osobné údaje potrebujeme z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, ktorú spolu uzavrieme. Taktiež z iných oprávnených dôvodov, ako sú dôvody marketingové, aby sme sa na Vás mohli opätovne obrátiť s novými ponukami, akciami, prípadne Vás informovať o novýh poskytovaných službách. Viac tu

Ako moje údaje zbierate?

Osobné údaje získavame priamo od vás v súvislosti s nákupom na našom webe a ďalej prostredníctvom súborov cookies a signálov sledovania, pokiaľ si prechádzate náš web. Viac tu

Aké údaje zbierate?

Zbierame jednak osobné údaje, pomocou ktorých vás môžeme identifikovať (príkladom je vaše meno, adresa, telefónne číslo, albo e-mailová adresa) a taktiež niektoré neosobné údaje (napr. značku vášho zaríadenia, jazyk a nastavenía vášho prehliadača). Viac tu

 

Zásady ochrany osobných údajov FRP Services, s. r. o.
plné znenie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnost FRP Services, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 50647555, ktorá je zároveň dodávateľom modulárneho elektronického systému pre zvolávanie a informovanie jednotiek požiarnej ochrany (ďalej len FIREPORT), www.fireport.sk Zameriava se na zvolávanie jednotiek zborov dobrovoľných hasičov. Spoločnosť FRP Services, s. r. o. , nezbiera a nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré užívatelia serverov FIREPORT prostredníctvom nastavenia užívateľského rozhrania www.fireportal.sk sami dobrovoľne neposkytnú, okrem údajov, ktoré získa prostredníctvom súborov cookies a signálov sledovania, pokiaľ si potenciálny zákazník prechádza webové stránky www.fireport.sk.

Prečo moje údaje zhromažďujete?

Všetky osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vyplňovaní našich objednávkových, či iných formulárov, potrebujeme z dôvodu riadného plnenia zmluvy, ktorú spolu uzavrieme, či hodláme uzavrieť. Jedná sa o kúpnu zmluvu, ktorá je uzatvorená diaľkovými (distančnými) prostriedkami. Takéto spracovanie je zákonné na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Ostatné údaje zhromažďujeme z marketingových dôvodov za účelom cielenej ponuky našich produktov a služieb, popr. Pre štatistické účely o návštevnosti nášho webu. Tieto údaje potrebujeme, aby sme sa na vás mohli znova obrátiť s novými ponukami, akciami, prípadne vás informovať o nových produktoch či poskytovaných službách v našej ponuke. Takéto spracovanie je zákonné na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

V tejto súvislosti vás upozorňujeme, že máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov, ktoré boli spracované z titulu oprávnených záujmov správcu, podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Ako moje údaje zhromažďujete?

Údaje zhromažďujeme, iba ak nám ich sami poskytnete, vyplnením objednávkových, či iných formulárov, vyplnením do užívateľského rozhrania www.fireportal.sk, popr. nám ich predáte od tretích strán, ktoré formuláre vypĺňajú automaticky (prihlásenie cez Facebook, prihlásenie cez Google účet a podobne). Jedná se o údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie kúpnej a servisnej zmluvy, popr. pre prípadné spory, ktoré by mohli z kúpnej, či servisnej zmluvy vyplynúť.

Ďalšou kategóriou údajov, ktoré využívame pre marketingové účely, sú údaje získané na základe súborov cookies, služby Google Analytics, či iných signálov sledovania v okamihu, keď sa nachádzate na našom webe www.fireport.sk.

Vo všetkých prípadoch dochádza k automatickému spracovaniu osobných údajov. V jednotlivých prípadoch (kontakt konkrétneho zákazníka kvôli špecifikácii vybranej služby, riešenie reklamácie) môžeme vaše osobné údaje spracovať i manuálne. V súvislosti s využívaním služieb Google Analytics (pre štatistické účely návštevnosti webu) a pri ukladaní súborov typu cookies, dochádza vždy k automatickému spracovaniu osobných údajov.

Ochrane osobných údajov, ktoré od vás (či už ako od klientov, alebo návštevníkov stránok) získame, venujeme maximálne úsilie. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame na svojich pracovných zariadeniach, ku ktorým je obmedzený prístup a ktoré sa nachádzajú v zabezpečených priestoroch.

Čo sú to súbory cookies a používate ich?

Pri návšteve našich webových stránok sa vám môže zobraziť oznámenie o tom, ako a prečo používame určité súbory cookies, a ponúkneme vám možnosť používanie určitého súboru cookies prijať.

Vo chvíli, keď túto možnosť príjmete, môže sa do vášho zariadenia uložiť malé množstvo informácií. Jedná se o malé textové súbory, označované ako „súbory cookies“ a o „anonymné identifikátory“, ktoré môžu byť tvorené náhodným reťazcom znakov, ktorý sa používa za rovnakým účelom ako súbory cookies.

Súbory cookies sa používajú ku zvýšeniu produktivity webových stránok a produktov, k prispôsobeniu inzercie na mieru vašim záujmom a povolenie určitých funkcií webových stránok alebo produktov.

Ako súbory cookies fungujú?

Štandardne bývajú využívane rôzne typy súborov cookies, ktoré slúžia k rôznym účelom.

Nejčastejšie bývajú využívény tieto typy:

Analytické súbory cookies - Tieto súbory cookies slúžia k zhromažďovaniu informácií spôsobu používania webových stránok. Tieto informácie využívame pri vylepšovaní našich stránok a pri monitorovaní ich fungovania. Súbory cookies anonymne zhromažďujú informácie o vašej činnosti na webovej stránke, a o tom, odkiaľ ste na našu webovú stránku prišli, a o stránkach, ktoré ste navštívili.

Technické súbory cookies - Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovánie niektorých oblastí webových stránok, napríklad pre fungovánie elektronického obchodu, ponúkanie produktov atď. Do tejto kategórie patria relačné i trvalé súbory cookies. Bez týchto súborov cookies by naše webové stránky nefungovali správne, prípadne vôbec. Preto sa tieto súbory cookies používajú vždy, bez ohľadu na užívateľské predvoľby.

Súbory cookies pre sledovanie tretích strán - Tieto súbory cookies slúžia k zhromažďovaniu informácií o tom, ako využívate naše webové stránky, aké kľúčové slová vás na naše stránky priviedli a ktoré webové stránky ste navštívili, a taktiež o spôsobe, akým ste sa na naše stránky dostali.

Súbory cookies pre začlenenie funkcií tretích strán - Tieto súbory cookies umožňujú do webovej stránky začleniť funkcie tretích strán, ako sú formuláre pre odozvu návštevníkov, alebo ikony sociálnych sietí, ktoré návštevnikom umožňujú zdieľať obsah.

Aké údaje, pomocou ktorých by ma bolo možné identifikovať, zhromažďujete?

Rovnako ako v prípade množstva iných spoločností i my zhromažďujeme niektoré osobné údaje, pomocou ktorých vás môžeme identifikovať. Jedná se o vaše méno a priezvisko, adresu dodania, popr. inú kontaktnú adresu, či adresu vašeho trvalého pobytu, kontaktné údaje, tj. e-mailovú adresu a telefónne číslo, a vaše platobné údaje. Tieto osobné údaje zhromažďujeme, jedine pokiaľ nám ich sami poskytnete. Shromažďujeme ich, pokiaľ nás kontaktujete so svojim záujmom o nami ponúkaný tovar, alebo pri uzatvorení zmluvy – spravidla automatizovane tak, že vyplníte objednávkový formulár na našom webe.

Zdieľate moje údaje tretím stranám?

Pri plnení zmluvy poverujeme iné spoločnosti ich vybavením napr. dopravcov, platobné inštitúcie atď. Týmto spoločnostiam poskytneme výhradne osobné údaje, ktoré sú nezvyhnutné k poskytnutiu konkrétnej služby. Vyžadujeme od nich, aby s týmito informáciami nakládali diskrétne a aby ich nepoužívali k iným účelom.

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej zdieľané so společnosťou AXIMA SMS SERVICES s.r.o., ktorá zaistila poskytnutie rozhrania pre rozosielanie poplachových SMS, je teda spracovateľom osobných údajov. Súčasťou obchodných podmienok společnosti AXIMA SMS SERVICES s.r.o., je ustanovenie, ktoré potvrdzuje, že osobné údaje môžu byť využité jedine spoločnosťou AXIMA SMS SERVICES s.r.o., a to pre účely riadného fungovania služby, priamej komunikácie s objednávateľom a pre štatistické potreby poskytovateľa a taktiež ustanovenie, že spoločnosť AXIMA SMS SERVICES s.r.o. nikdy neposkytuje osobné údaje tretej strane.

Aké mám práva v súvislosti so svojími údajmi?

Máte právo požiadať, aby sme vás informovali, aké osobné údaje o vás spracovávame, pre aké účely, akým spôsobom a taktiež s kým ich zdieľame.

Môžete kedykoľvek požiadať o prístup ku svojim osobným údajom, ďalej žiadať aby sme vaše osobné údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za predpokladu, že to nebude mať vplyv na plnenie zmluvy).

Pokiaľ nepožiadate o odstránenie vašich údajov, môžeme ich uchovávať počas doby, ktorá je nutná pre splnenie zmluvy a následne ďalej do doby, do akej by z nášho zmluvného vzťahu mohli nastať právne spory. Čo sa týka údajov uchovávaných pre marketingové účely, tie môžu byť uchovávané počas doby, za ktorú vám môžu byť ponúknuté služby.

Pokiaľ už nebudete mať záujem o naše e-mailové spravodaje, obchodné ponuky, bulletiny a ďalšie informácie, môžete ich odber kedykoľvek odhlásiť v príslušnom e-maily.

Máte tiež možnosť podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako sa s vami môžem spojiť?

Ak máte k týmto zásadám, alebo vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@fireport.sk. Môžete nás kontaktovať taktiež na poštovej adrese FRP Services, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača.