Ako to funguje

Od svojho začiatku prešiel FIREPORT mnohými vylepšeniami a teraz Vám ho radi predstavujeme, čo všetko je schopný FIREPORT vašej jednotke zabezpečiť.

V momente, keď operačný dôstojník HaZZ vyhlasuje poplach vašej jednotke, dochádza k spusteniu automatických akcií.

Okamžite dochádza k rozosielaniu sms o vyhlásenom poplachu (sms obsahuje informácie o udalosti) a zároveň dochádza k volaniu FIREPORTu na cieľové čísla hasičov. Všetci sú informovaní v jednom momente naraz (týka sa volania a sms).

Po prijatí hovoru FIREPORT oznámi: „Vašej jednotke bol vyhlásený poplach. Pre akceptáciu stlačte 1, pre odmietnutie stlačte 3.“

Túto spätnú väzbu ďalej FIREPORT spracováva a zobrazuje na paneli umiestnenom na hasičskej stanici.

V tom istom momente dochádza k spusteniu FIREPORT na stanici.

Na displeji sa zobrazí:

informácie o udalosti

technika, ktorá bola operačným dôstojníkom k udalosti vyslaná

ostatné jednotky idúce k danej udalosti

mapa s vyznačenou trasou zo stanice na miesto udalosti

časový odpočet, koľko minút ostáva do výjazdu jednotky (skupina A – 10 minút)

spätná väzba hasičov - potvrdenie, o tom, či na stanicu prídu (prípadne, na koho ešte máte čakať)

Z reproduktorov na stanici FIREPORT hlási informácie o udalosti.

Na tlačiarni FIREPORT vytlačí obojstranne mapu s vyznačenou trasou. Na 1. strane všeobecný náhľad, na 2. strane detail posledných piatich zákrut pre presnú navigáciu k miestu udalosti.

Zároveň FIREPORT ovláda ostatné externé zariadenia na stanici – sirénu, svetlá, brány, kompresor a pod. Ovládanie je presne programovateľné, takže napr. osvetlenie - FIREPORT v noci pri poplachu rozsvieti stanicu a po nastavenom intervale po sebe takisto zhasne a pod.

Celá správa FIREPORT sa deje cez jednoduché webové rozhranie.

FIREPORT sa takto postará o odovzdanie maximálnych informácií všetkým hasičom ešte pred samotným výjazdom.

Cenník FIREPORT
 

Hardwarová časť

Je tvorená v základnej zostave z LCD displeja, reprosústavy, tlačiarne a ovládacieho rozvádzača o veľkosti 40x40x20 cm. Tento celok montujeme na Vami určené miesto do Vašej hasičskej zbrojnice, podľa Vašich prianí.

 
 

Softwarová časť

Softwarová časť je plne ovládaná na diaľku. Vďaka tejto vzdialenej správe môžeme všetky Vaše individuálne požiadavky riešiť veľmi rýchlo a bez nutnej fyzickej účasti na hasičskej zbrojnici.

Pre chod celého systému je preto nutné internetové pripojenie s rýchlosťou minimálne 2048 kbps na mieste inštalácie FIREPORTu.

 

Prídavné moduly

FIREPORT nie je nutné zaobstarať ako celý komplet – môžete si ho ľubovoľne poskladať ako stavebnicu, aby jeho konfigurácia vyhovovala Vašim požiadavkám.

FIREPORT SMS – základné moduly, ktoré zaisťujú zvolanie sms správami a volaním

FIREPORT PRINT – modul, ktorý poskytuje obojstrannú tlač mapy s vyznačenou trasou od stanice na miesto udalosti

FIREPORT OZS – modul, ktorý umožňuje ovládať externé zariadenie na stanici – typický sirénu, bránu, svetlá, odsávanie, kompresor a pod.

FIREPORT PAGING – modul, ktorý umožňuje pagerový systém, pokiaľ ho používate